Logotyp Enteo
img1

Usprawnij przebieg pracy w Twojej organizacji poprzez automatyzację procesów i prostych czynności

01

Workflow i procesy

enova365 Workflow organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy. Dzięki enova365 Workflow z sprawnie zarządzasz procedurami w firmie oraz minimalizujesz ryzyko wystąpienia błędu. Przyspiesz proces przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami i zyskaj szybki wgląd do źródłowych dokumentów. Na bieżąco kontroluj terminy realizacji zadań.

Korzyści z wdrożenia enova365 :

 • oszczędność czasu i ograniczenie kosztów związanych z nakładami pracy ludzkiej dzięki automatyzacji
 • lepsze rozdzielenie zadań ze względu na kwalifikacje pracowników lub prawa dostępu do informacji
 • lepsze zarządzanie i kontrolowanie przepływu pracy dzięki możliwości połączenia ze sobą pracy różnych działów
 • szybsze reagowanie na zadania i przestoje w pracy dzięki informacji dostępnej w systemie, już w trakcie pracy.
 • bardzo dobra koordynacja i kontrola zadań
 • zwiększenie efektywności pracy pracowników poprzez uporządkowanie zadań zleconych.
 • możliwość kontrolowania czasu wykonywania zadania i możliwość wprowadzenia usprawnień w realizacji zadań według rzeczywistego zapotrzebowania.

Funkcjonalność modułu enova365 Workflow:

 • Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego.
 • Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych.
 • Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania.
 • Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania.
 • Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji.
 • Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

KONTAKT

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

ENTEO Sp. z o.o.

ul. Toruńska 155/328, Bydgoszcz

ENTEO Oddział Warszawa

 • (22) 465 93 62

ENTEO Oddział Poznań

 • (61) 668 20 70

ENTEO Oddział Łódź

 • (42) 239 03 05

ENTEO  Oddział Katowice

 • (32) 445 09 07

Formularz kontaktowy


Dział handlowy

[email protected]

Dział wdrożeń

[email protected]