Logotyp Enteo
img1

Kompletny program dla księgowości – zawsze zgodny z przepisami

Zamów bezpłatną prezentacje
01

Finanse i księgowość

System enova365 to ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego.
Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych. 

Dzięki wdrożeniu systemu enova365 w obszarze finansów i księgowości zyskasz o wiele więcej, niż tylko obowiązkową ewidencję zdarzeń gospodarczych. Wraz z enova365 otrzymasz narzędzie, które pozwali na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, w oparciu o dane finansowo-księgowe.

 

Korzyści z wdrożenia enova365 :

 • usprawnienie procesów zarządzania Działu Finansowego
 • automatyzacja procesów dekretacji i księgowań
 • oszczędność czasu przy wprowadzaniu wielu powtarzalnych dokumentów poprzez mechanizm matryc do dokumentów
 • intuicyjne schematy księgowań pozwalające na automatyzację dekretacji na podstawie cech księgowanych dokumentów,
 • szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji finansowej – szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi: VAT, VAT-UE, CIT, e-sprawozdania i inne
 • mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek (bufor księgowań)

Funkcjonalność modułu enova365 Księga Handlowa

 

Dziennik umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).
Ewidencja dokumentów automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika
Zestawienie sald i obrotów przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.
Deklaracje zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT -8 sporządzane są automatycznie w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe.
eDeklaracje możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.
Schematy księgowe definiowalne mechanizmy automatyzujące tworzenie dekretów księgowych do różnych typów i definicji dokumentów. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont.
Bufor księgowań  jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony lub dokument do wyjaśnienia i pozwala efektywnie zarządzać dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.
Ewidencja Środków Pieniężnych pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.
Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany również dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży.

 

Funkcjonalności uzupełniające:

 • Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – import dokumentów zakupu, sprzedaży, raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova365 Importy Księgowe dostępny jest również import dokumentów z plików w formacie enovaTXT. Aplikacja ogranicza lub całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta).
 • Wielooddziałowość – możliwość prowadzenia pełnej księgowości także w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów, aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów, np.:
  • możliwość przyporządkowywania do oddziałów: dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS), kontrahentów, elementów słowników definiowanych, matryc dokumentów i zapłat, zestawień księgowych,
  • możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do oddziałów,
  • możliwość rozliczania amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały,
  • różnicowanie nagłówków wydruków dla każdego z oddziałów,
  • możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO.

KONTAKT

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

ENTEO Sp. z o.o.

ul. Toruńska 155/328, Bydgoszcz

ENTEO Oddział Warszawa

 • (22) 465 93 62

ENTEO Oddział Poznań

 • (61) 668 20 70

ENTEO Oddział Łódź

 • (42) 239 03 05

ENTEO  Oddział Katowice

 • (32) 445 09 07

Formularz kontaktowy


Dział handlowy

[email protected]

Dział wdrożeń

[email protected]