Logotyp Enteo
enova365_zdjęcia do reklam (2)_małe

Prowadź kompleksową dokumentację operacji handlowych z kontrahentami w jednym miejscu

Umów bezpłatną prezentację
01

Handel i Magazyn

System enova365 Handel i magazyn to kompleksowe rozwiązanie do obsługi procesów handlowych w firmie. Pozwala zautomatyzować proces sprzedaży oraz gospodarki magazynowej dostosować go do rzeczywistego jego obiegu w przedsiębiorstwie.

Elastyczność systemu daje możliwość dostosowania jego funkcji, aby odzwierciedlić w szczególności proces logistyczny prowadzony w przedsiębiorstwie, co uzyskać rzetelną kontrolę oraz efektywne zarządzanie towarami w magazynie.

Enova365 Handel i magazyn umożliwia generowanie raportów oraz zestawień o dowolnej złożoności oraz zakresie, które powolną podejmować strategiczne dla przedsiębiorstwa decyzje.

 

Korzyści z wdrożenia enova365 Handel:

 • usprawnienie procesów sprzedaży i zarządzania magazynem
 • możliwość tworzenia własnych, unikalnych dla danej firmy definicji dokumentów handlowych oraz magazynowych
 • oszczędność czasu poprzez rozbudowany system relacji między dokumentami, bez potrzeby przepisywania danych
 • szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o towarach i usługach, w tym listy kodów kreskowych, zamienników czy indywidualne opis i/lub zdjęcia towaru
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi
 • automatyzacja procesów, wszystkie niezbędne dane w jednym systemie
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek
 • wielopoziomowy mechanizm uprawnień: m.in. ograniczenie uprawnienia do wystawiania określonych rodzajów dokumentów i/lub kontrahenta

enova365 Handel i magazyn, to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu możesz analizować, tworzyć zestawienia, a także zarządzać :

 • dokumentami sprzedaży  – faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe, wszystkie dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach,
 • dokumentami magazynowymi – użytkownik standardowo może wystawiać dokumenty rozchodu (WZ, RW), przychodu (PZ, PW) oraz przesunięcia międzymagazynowego (MM). Definiując magazyn użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne np. wg daty ważności),
 • dokumentami handlowymi – dokumenty zakupu, oferty, zamówienia oraz inne,
 • rozbudowanym systemem kontroli płatności poprzez funkcję blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia
  w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów.

Definiowanie nowych dokumentów i powiązań między nimi

System enova365 Handel i magazyn umożliwia także definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy dokumentów handlowych, ponadto dokumenty te mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych bez potrzeby przepisywania danych. Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy.

 

Kartoteki kontrahentów przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty można wyświetlić informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem.
Karty towarów i usług karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem. Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nimi związanych.
Magazyny możliwość obsługi jednego lub wielu magazynów, dla każdego magazynu można zdefiniować filtr listy towarów, skutkujący ograniczeniem zakresu towarów, które mogą być użyte na dokumentach dotyczących danego magazynu. Definiując magazyn, użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów)
Cenniki  możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup.
Umowy i faktury cykliczne rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.
Deklaracja Intrastat na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.
Jednolity Plik Kontrolny pełna obsługa przygotowania i wysyłki plików JPK do bramki Ministerstwa Finansów, wraz z możliwością sprawdzenia pliku przed jego wysłaniem. Możliwe jest zaimportowanie pliku JPK wygenerowanego w innym systemie, w celu weryfikacji poprawności oraz wysyłki.
Kaucje umożliwiające wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru.
Raporty do dyspozycji zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. oraz możliwość generowania własnych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania, definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia własnych widoków list, odpowiednio przygotowane dane łatwo wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.
Ewidencja Środków Pieniężnych pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.
Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany również dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży.
Definiowalne uprawienia poszczególnym operatorom można ograniczyć uprawnienia do wystawiania określonych rodzajów dokumentów (np. dany operator może wystawiać faktury sprzedaży, ale nie może wystawiać faktur zakupu), można także przypisać operatora do kontrahenta w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (zastępczy opiekun kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego). Zdefiniowanie wzorców uprawnień pozwala przypisać je do wielu operatorów jednocześnie.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

W przypadku drukarek fiskalnych enova365 współpracuje z protokołami firm POSNET, Elzab, Innova i Novitus (każdorazowo przy podłączaniu drukarki fiskalnej należy przeprowadzić testy współpracy urządzenia i systemu). Standardowo enova365 współpracuje z kolektorami danych firmy SKK. Istnieje możliwość oprogramowania innych urządzeń (na etapie wdrożenia u Autoryzowanego Partnera).

KONTAKT

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

ENTEO Sp. z o.o.

ul. Toruńska 155/328, Bydgoszcz

ENTEO Oddział Warszawa

 • (22) 465 93 62

ENTEO Oddział Poznań

 • (61) 668 20 70

ENTEO Oddział Łódź

 • (42) 239 03 05

ENTEO  Oddział Katowice

 • (32) 445 09 07

Formularz kontaktowy


Dział handlowy

[email protected]

Dział wdrożeń

[email protected]