Logotyp Enteo
img1

Podejmuj świadomie strategiczne decyzje w oparciu o twarde dane analityczne

Business Intelligence pozwala na analizę danych pochodzących z różnych źródeł systemu enova365

01

Business Intelligance

System enova365 Business Intelligence to narzędzie, które umożliwia integrację danych, dzięki czemu otrzymujemy nowy, uporządkowany, jednolity i wiarygodny zbiór danych, który stanowi doskonałe źródło informacji, aby wspierać firmy w świadomym podejmowaniu decyzji w oparciu o twarde dane. enova365 Business Intelligence to rozwiązanie nie tylko dla analityków i kadry kierowniczej, ale także dla wszystkich operatorów systemu enova365.

Daje możliwość tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w dowolnie wybranym zewnętrznym narzędziu analitycznym oraz wykonania zapisu danych z logiki biznesowej. Z enova365 BI nie musisz trzeba być analitykiem, aby sprawnie i skutecznie organizować wykresy, tabele i zestawienia danych.  W systemie enova365 Business Intelligence zrobisz to kilkoma kliknięciami.

 

Korzyści z wdrożenia enova365 BI:

 • Jedna licencja pozwala na korzystanie z modułu BI
  przez wielu użytkowników.
 • enova365 BI daje dostęp do danych analitycznych
  – na bieżąco, w różnych miejscach systemu oraz poza nim.
 • Możliwość dostosowania widoczności oraz dostępności
  wizualizacji dla konkretnych użytkowników systemu.
 • Łatwy dostęp do danych, przyjazny mechanizm do tworzenia nowych modeli.
 • Szeroki zakres domen, wskaźników oraz raportów.

 

Funkcjonalność modułu enova365 Business Intelligence:

Wskaźnik
W systemie enova365 BI masz wygodny dostęp do wskaźników w miejscu swojej pracy – na listach oraz w zakładkach formularzy. Można używać standardowo zdefiniowanych wskaźników lub tworzyć nieograniczoną liczbę własnych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię kontrolingu obszarów swojej działalności, powinno zdefiniować te wskaźniki, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe. Są ważnym elementem monitorującym procesy w organizacji, gdyż pozwalają jasno rozstrzygać czy postawione cele są w ogóle realizowane oraz na jakim etapie się znajdują.

 • W specjalnej zakładce formularza – Panelu BI – możesz umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów. Te dokumenty to podstawa analityki biznesowej Twojego przedsiębiorstwa.
 • Możesz twórz wskaźniki oraz raporty z dowolnego obszaru (licencja firmowa) lub z konkretnego modułu (np. licencja obszarowa na kadry i płace).
 • Wskaźniki oraz raporty mogą zawierać dane całościowe lub sparametryzowane. Możliwe jest np. uzyskanie wskaźnika, który przedstawia wartość faktur sprzedaży w bieżącym roku dla całej firmy. Możesz też otrzymać szczegółowe informacje dedykowane dla konkretnego handlowca i obrotu w jego regionie.
 • BI w enova365 dostarcza pakiet takich wskaźników z różnych obszarów systemu ERP. Dodatkowo w prostym edytorze operator posiadający stosowne uprawnienia może samodzielnie utworzyć potrzebny dla niego wskaźnik.

 

Domena
Warstwą analityczną modułu BI są tak zwane domeny – w praktyce to widoki baz danych SQL, które użytkownik może tworzyć bez znajomości języka SQL.
Poprzez łatwy w obsłudze mechanizm znajdujący się w konfiguracji, można dodawać różne źródła danych, łączyć je, wybierać pola czy definiować warunki. Stworzona domena może służyć jako podstawa do generowania wskaźników lub raportów, które zawężą Twoją analizę do wybranych elementów.
Z enova365 agregujesz i analizujesz dane. Odczytuj je w łatwy sposób za pomocą zewnętrznego narzędzia analitycznego – MS Excel lub Power BI.

Bannery list i formularzy
Są to miejsca nad listami oraz w formularzach systemu enova365, w których operator może umieścić wybrane przez siebie wskaźniki. Wiedza, którą dostarczają dostępna jest dokładnie w miejscu pracy operatora i umożliwia mu skuteczne podejmowanie decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych.
Dzięki zastosowanemu mechanizmowi asynchroniczności liczenie wskaźników odbywa się w osobnym wątku, nie blokując pracy operatora. Dodatkowo każda zakładka formularza może mieć swój unikalny zestaw wskaźników.

Utrwalanie danych
Mechanizm utrwalania danych pozwala na szerokie wykorzystanie cech wyliczanych. Dzięki temu mechanizmowi mogą one zostać zapisane w bazie danych i być używane w analizach (tak, jak dotychczas cechy bazodanowe). Utrwalanie może służyć także do zapisania w bazie danych innych, dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika zestawów danych.

KONTAKT

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

ENTEO Sp. z o.o.

ul. Toruńska 155/328, Bydgoszcz

ENTEO Oddział Warszawa

 • (22) 465 93 62

ENTEO Oddział Poznań

 • (61) 668 20 70

ENTEO Oddział Łódź

 • (42) 239 03 05

ENTEO  Oddział Katowice

 • (32) 445 09 07

Formularz kontaktowy


Dział handlowy

[email protected]

Dział wdrożeń

[email protected]