Logotyp Enteo

Aktualna wersja enova365

W dniu 3 czerwca 2020 została udostępniona nowa wersja enova365 o numerze 2005.0.0.


Nowa wersja oprogramowania zawiera m.in.
– w module Kadry Płace:

 • zmiany aktualizacji wskaźników wyliczenia kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS, a także podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2;
 • wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego. Wydłużono okresy orzeczenia o rencie w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącą zwalczania COVID-19;
 • zmiany sposobu wyliczania kosztów płacy na podstawie wytycznych z PFRON na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS;
 • na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK.

w modułach Księgowych

 • zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku oraz wprowadzono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych;
 • na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS;
 • zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 roku na ePUAP. Na formularzu JPK_VAT w części Ogólne, poszerzono zakres informacji. Został także zwiększony zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K i przy importowaniu z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów.

Zapraszamy do aktualizacji systemu do najnowszej wersji: [email protected]

Więcej informacji o zmianach w ulotce


KONTAKT

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

ENTEO Sp. z o.o.

ul. Toruńska 155/328, Bydgoszcz

 • (52) 522 22 34
  (52) 58446 27

ENTEO Oddział Warszawa

ul. Sulmierzycka 6/60, Warszawa

 • (22) 465 93 62

ENTEO Oddział Poznań

ul. Bóżnicza 15/6, Poznań

 • (61) 668 20 70

ENTEO Oddział Łódź

ul. Główna 69, Kleszczów

 • (42) 239 03 05

ENTEO  Oddział Katowice

ul. Na Stawach 16, Jaworzno

 • (32) 445 09 07

Formularz kontaktowy


Dział handlowy

[email protected]

Dział wdrożeń

[email protected]